Lovene og livet (6. udg.)

En retssociologisk grundbog

Forfattere:
Jørgen Dalberg-Larsen
Search for other papers by Jørgen Dalberg-Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Bettina Lemann Kristiansen
Search for other papers by Bettina Lemann Kristiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Lovene og livet" er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssocio logien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund. I denne 6. udgave er der bl.a. lagt vægt på at belyse tendensen til rettens globalisering. Herudover er en række nye undersøgelser og nogle nyere teorier om rettens rolle nationalt og internationalt blevet behandlet, ligesom der er sket en generel ajourføring af bogens indhold. Jørgen Dalberg-Larsen er dr.jur. og professor (emeritus) i retssociologi og retslære ved Aarhus Universitet. Bettina LemannKristi ansen er ph.d. og professor i retssociologi ved Aarhus Universitet.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid