Lærebog i erstatningsret (8. udg.)

Forfattere: Bo von Eyben og Helle Isager
Ingen adgang

Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indførsel i erstatningsret.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 7 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 9
Adgang til fuld tekst