Grundloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Jens Peter Christensen
Search for other papers by Jens Peter Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jørgen Albæk Jensen
Search for other papers by Jørgen Albæk Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Michael Hansen Jensen
Search for other papers by Michael Hansen Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Grundloven er fundamentet for det danske retssystem, og er den danske stats øverste lov. Grundloven indeholder regler om, hvem der kan lovgive i Danmark, hvordan dette foregår, og hvilke grænser der gælder for lovgivningens indhold i kraft af borgernes politiske og personlige frihedsrettigheder. Alle love har deres gyldighed fra grundloven, og ingen lov må stride mod grundloven. Grundloven er et symbol for vores retssamfund og folkestyre, og den udtrykker holdninger og værdier, som er fundamentale for det danske samfund. Grundlovens enkelte bestemmelser behandles udførligt i denne lovkommentar. Loven er kommenteret af Højesteretsdommer Jens Peter Christensen, samt Michael Hansen Jensen og Jørgen Albæk Jensen, der begge er juraprofessorer på Aarhus Universitet. Grundlovskommentaren udkommer i rækken af forlagets højtestimerede lovkommentarer, som indeholder en dybdegående og systematisk gennemgang og udlægning af lovteksterne. Kommentarerne giver et samlet overblik over loven paragraf for paragraf og er således et uundværligt arbejdsredskab for alle, der har behov for en indgående forståelse af lovteksten.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid