Kapitel 8. Beregningsgrundlaget for barselsdagpenge (§§ 32 – 34)
(Side 471 – 475)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Ligestillingslovene bind 2 (7. udg.)

Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende