Ligestillingslovene bind 2 (7. udg.)

Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Forfattere:
Agnete L. Andersen
Search for other papers by Agnete L. Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ruth Nielsen
Search for other papers by Ruth Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Trine Hougaard
Search for other papers by Trine Hougaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kirsten Precht
Search for other papers by Kirsten Precht in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Maria Rasmussen
Search for other papers by Maria Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Christina D. Tvarnø
Search for other papers by Christina D. Tvarnø in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Andet bind af Ligestillingslovene, beskriver og analyserer kendt praksis inden for ligestillingsloven: ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingsloven kommenteret og opdateret. Bogen henvender sig til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration, arbejdslivets praktikere og andre interessenter.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 8
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid