Aftaleloven (6. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Lennart Lynge Andersen
Search for other papers by Lennart Lynge Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Aftaleloven med kommentarer er en opdateret udgave, som indeholder en række domme og afgørelser, som er kommet siden seneste udgave. Denne sjette udgave af aftaleloven med kommentarer er en ajourføring af den tidligere udgave og en revision, hvori ny teori og praksis er reflekteret. Herudover er der foretaget en udrensning af gammelt materiale og ældre domme. Aftaleloven er opdateret med materiale tilgængeligt frem til den 1. april 2014. Senere materiale er undtagelsesvis medtaget.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid