Entreprise (7. udg.)

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Forfatter:
Erik Hørlyck
Search for other papers by Erik Hørlyck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I de 40 år, der er forløbet siden denne bogs 1. udg. fra 1973, har entrepriseretten udviklet sig kolossalt. Før 1973 var den for dette retsområde helt afgørende voldgiftspraksis ikke offentliggjort, og de ganske få teoretiske fremstillinger havde derfor en meget oversigtsmæssig karakter. Den seneste samlede fremstilling var Axel H. Pedersens Entreprise fra 1952 med kommentarer til almindelige betingelser fra 1951. Der er siden 1973 fremkommet adskillige indgående behandlinger af entrepriseretten – såvel samlede fremstillinger som specialafhandlinger - med udgangspunkt i løbende offentliggørelse af den væsentligste voldgiftspraksis på området. Men et levende retsområde bliver aldrig færdigbehandlet, og det må konstateres, at selv om der forud for nærværende 7. udg. er sket behandling af området i seks udgaver, hvoraf den seneste udkom i 2009, har der ved udarbejdelsen af 7. udg. været behov for omfattende nuancering og uddybning af en række afsnit navnlig på grundlag af ny retspraksis. Bogens mange brugere har gjort mig den glæde løbende at orientere om praktiske erfaringer. Jeg modtager gerne fortsat henvendelser fra brugerne.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid