Ansattes immaterielle rettigheder (1. udg.)

Forfattere:
Jeppe Brinck-Jensen
Search for other papers by Jeppe Brinck-Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Morten Rosenmeier
Search for other papers by Morten Rosenmeier in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Schovsbo
Search for other papers by Jens Schovsbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Tine Sommer
Search for other papers by Tine Sommer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin. Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid