Kapitel 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (§§ 60 – 61)

(Side 313 – 316)

i Designret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer