Kapitel 10[1]. International designregistrering (§§ 53 – 59)

(Side 306 – 310)

i Designret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer