Kapitel 3. Forordningen om EF-design

(Side 63 – 72)

i Designret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer