Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte (1. udg.)

Samspillet mellem EU’s statsstøtteregler og konkurrencelovens § 11 a

Forfatter:
Kasper Ullerup Bach
Search for other papers by Kasper Ullerup Bach in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Titlen undersøger om, og i så fald hvordan Konkurrencerådet på grundlag af konkurrencelovens § 11 a kan udgøre et supplement til det eksisterende EU-retlige kontrolsystem ved håndhævelse af gennemførelsesforbuddet, og hvordan samspillet mellem de to kontrolsystemer påvirker støttemodtageres retssikkerhed. Denne bog udgør forfatterens afhandling tildelt phd-graden ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Afhandlingen er udgivet med støtte fra Det Finneske Legat.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid