Adgang til fuld tekst

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet (1. udg.)

– i et EU-retligt og nationalt perspektiv