Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet (1. udg.)

– i et EU-retligt og nationalt perspektiv

Forfatter:
Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen
Search for other papers by Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid