Brugeligt pant – frivillig ordning/akkord – rekonstruktion (1. udg.)

Landbrugsordninger

Forfattere:
Jens Paulsen
Search for other papers by Jens Paulsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hans Engberg
Search for other papers by Hans Engberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Allan Dam Sørensen
Search for other papers by Allan Dam Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel. Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion. Praktikere vil kunne hente inspiration og værktøjer til håndtering af landbrugsordninger, hvad enten det sker med fogedrettens, skifterettens, revisorens/økonomikonsulentens, pengeinstituttets, realkreditinstituttets, advokatens eller SKATs indfaldsvinkel.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid