Kapitel 3. Aftalemodellen og europæisk integration
(Side 89 – 128)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer (1. udg.)

Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene