Elafgiftsloven (1. udg.)

Lov om afgift af elektricitet med kommentarer

Forfatter:
Helle Vestergaard Rasmussen
Search for other papers by Helle Vestergaard Rasmussen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Elafgiftsloven har hidtil - med undtagelse af SKATs juridiske vejledning – ikke været genstand for en egentlig teoretisk fremstilling. Nærværende bog giver et uddybende indblik i loven. Bogen gennemgår de enkelte regler i elafgiftsloven og belyser dem gennem lovens forarbejder og den retspraksis, der er af betydning for forståelsen af den.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid