Kursgevinstloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Jan Børjesson
Search for other papers by Jan Børjesson in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anders Oreby Hansen
Search for other papers by Anders Oreby Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Henrik Peytz
Search for other papers by Henrik Peytz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Kursgevinstloven – med kommentarer gennemgår og fortolker loven om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013. Denne udgave er en videreførelse af de to tidligere lovkommentarer fra 1998 og 2004. Fremstillingen er ajourført til 1. november 2013. 3. udgave af "Kursgevinstloven" er således væsentligt opdateret med lovændringer og relevant praksis. Kursgevinstloven omfatter gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer, herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve, gevinst og tab ved frigørelse for gæld, gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter under hensyn til de regler, der gælder for det underliggende aktiv.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid