Arveret (6. udg.)

Forfatter: Irene Nørgaard
Ingen adgang

Denne 6. udgave af Arveret er en ajourføring af forrige udgave. Da 5. udgave af studiemæssige grunde kom umiddelbart i forbindelse med lovens ikrafttræden, var der endnu ikke domme eller anden litteratur om de i 2008 indførte regler. Denne udgave er derfor udbygget med nye domme og litteraturhenvisninger.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 8
Adgang til fuld tekst