Kapitel 20. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for lovens regler om spirituspåvirkning m.v. og om frakendelse af førerretten (§§ 135 – 138)

i Færdselsloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)