Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)

Forfattere:
Henrik Waaben
Search for other papers by Henrik Waaben in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kirsten Søndergaard Munck
Search for other papers by Kirsten Søndergaard Munck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Birgitte Arent Eiriksson
Search for other papers by Birgitte Arent Eiriksson in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Hanne Aagaard
Search for other papers by Hanne Aagaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Færdselsloven med kommentarer er den første nye samlede kommentar til færdselsloven siden 1992. Kommentaren indeholder en gennemgang af loven paragraf for paragraf. Kommentaren bygger navnlig på lovforarbejder, retspraksis og på bekendtgørelser mv. udstedt i medfør af færdselsloven. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og konfiskation i anledning af bl.a. spirituskørsel og farlig kørsel er indgående beskrevet. Kommentaren rummer også en grundig gennemgang af køretøjsdefinitionerne, de almindelige færdselsregler, politiets hastighedskontrol, de straffeprocessuelle regler, reglerne for udstedelse, inddragelse og generhvervelse af kørekort, reglerne om den nye alkolåsordning, køre- og hviletid, forsikring og erstatning og parkeringsafgifter. I bogen omtales de kommende nye regler om bl.a. kørsel efter hashrygning og om visse ændringer i køre- og hviletidsreglerne.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid