Kapitel 3. Grundloven af 1849

(Side 83 – 114)

i Regeringsprærogativerne (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Regeringsprærogativerne (1. udg.)

Regeringsmagten eller et levn fra enevælden?