Regeringsprærogativerne (1. udg.)

Regeringsmagten eller et levn fra enevælden?

Forfatter:
Henrik Hjort Elmquist
Search for other papers by Henrik Hjort Elmquist in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Grundlovens bestemmelser, som tildeler kongen beføjelser såsom den udenrigspolitiske kompetence, adgangen til at fremsætte og stadfæste lovforslag, retten til at benåde og give amnesti, muligheden for at udskrive valg m.fl., omtales typisk som ”regeringsprærogativerne”, og er knyttet til tanker om enevældige konger, herunder kongelovens majestætsrettigheder.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid