Ombudsmandsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Lisbeth Adserballe
Search for other papers by Lisbeth Adserballe in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jon Andersen
Search for other papers by Jon Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Morten Engberg
Search for other papers by Morten Engberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kaj Larsen
Search for other papers by Kaj Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Karsten Loiborg
Search for other papers by Karsten Loiborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Olsen
Search for other papers by Jens Olsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Ombudsmandsloven med kommentarer" foreligger hermed i en 2. udgave. Lovkommentaren er opdateret med ændringer af ombudsmandsloven og relevant - især- ombudsmandspraksis. Bogen er interessant for borgere, advokater samt offentlige institutioner, som er omfattet af virksomheden for Folketingets ombudsmand. Af særlige relevante emner kan nævnes ombudsmandens kompetence, forholdet til Folketinget, indgivelse af klage, pligten til at oplyse om sagen, bedømmelse og reaktion i sagen samt habilitet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid