Ombudsmandsloven (2. udg.)

med kommentarer

Ingen adgang

"Ombudsmandsloven med kommentarer" foreligger hermed i en 2. udgave. Lovkommentaren er opdateret med ændringer af ombudsmandsloven og relevant - især- ombudsmandspraksis. Bogen er interessant for borgere, advokater samt offentlige institutioner, som er omfattet af virksomheden for Folketingets ombudsmand. Af særlige relevante emner kan nævnes ombudsmandens kompetence, forholdet til Folketinget, indgivelse af klage, pligten til at oplyse om sagen, bedømmelse og reaktion i sagen samt habilitet.

Adgang til fuld tekst