Lov om kollektive afskedigelser (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Lene Court-Payen
Search for other papers by Lene Court-Payen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Mette Klingsten
Search for other papers by Mette Klingsten in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen Lov om kollektive afskedigelser giver en traditionelt opbygget kommentar til lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Værket understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, ansatte i den offentlige administration og i organisationer, virksomhedsjurister, personalekonsulenter og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret. Det er tilstræbt, at også læsere uden særlige forkundskaber på det arbejdsretlige felt kan have gavn af værket. Vigtige hovedprincipper er medtaget i flere af kommentarerne til de enkelte bestemmelser, og bogens afsnit tjener som checkliste i forbindelse med den praktiske gennemførelse af kollektive afskedigelser.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid