Kapitel 4. Statens driftsvirksomheder

(Side 101 – 111)

i Konkurrenceudsættelse og firmatisering (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst