Kapitel 1. Formål og terminologi

(Side 13 – 43)

i Konkurrenceudsættelse og firmatisering (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst