Færdselsansvar (5. udg.)

Forfatter:
Helle Isager
Search for other papers by Helle Isager in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Færdselsansvar" er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv. Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid