Kapitel 11. Kontakt til sundhedsvæsenet uden for behandlingssituationen

(Side 279 – 282)

i Mindreåriges retsstilling i relation til behandling (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst