Kapitel 12. Beregning af den forøgede afgift

(Side 83 – 88)

i Skatter og afgifter i lejeforhold (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst