Skatter og afgifter i lejeforhold (1. udg.)

Forfatter:
Susanne Kirk
Search for other papers by Susanne Kirk in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Skatter og afgifter i lejeforhold" er den første samlede beskrivelse af reglerne i både lejeloven og erhvervslejeloven om varsling og regulering af leje som følge af stigninger eller fald i skatter og afgifter. Bogen beskriver reglerne for lejeregulering i lejelovens §§ 50-52 og erhvervslejelovens §§ 10-12 og er opbygget således, at den er let at bruge som oversigts- og opslagsværk. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med lejeret.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid