Kapitel 5. Tvangsbehandling

(Side 101 – 112)

i Psykiatriret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst