Kapitel 4. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

(Side 73 – 100)

i Psykiatriret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst