REASSURANCE 1 (1. udg.)

– Udvalgte juridiske emner i dansk (og skandinavisk) perspektiv

Forfatter:
Niels Schiersing
Search for other papers by Niels Schiersing in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Reassurance (genforsikring) er en meget central del af forsikringsmarkedet og helt afgørende for dettes funktion. Alligevel er emnet stort set ubeskrevet i Skandinavisk litteratur. De forsikringslove, der i Skandinavien gælder i det direkte forhold mellem forsikringstager og forsikringsselskab, undtager alle reassurance fra anvendelsesområdet. Denne bog indeholder en juridisk analyse af en række centrale problemstillinger vedrørende reassurance. Bogen er den første af sin art i Skandinavien.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid