Søloven (4. udg.)

med kommentarer

Ingen adgang

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer. Bogen gennemgår søloven som ændret ved nr. 251 af 30. marts 2011 og nr. 457 af 18. maj 2011.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst