Planloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Helle Tegner Anker
Search for other papers by Helle Tegner Anker in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Jens Flensborg
Search for other papers by Jens Flensborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne lovkommentar indeholder de regler, som er nødvendige at have kendskab til for dem, der arbejder med fysisk planlægning og til afklaring af juridiske problemstillinger inden for planlovens område.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid