Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura (4. udg.)

Forfatter: Ole Hasselbalch
Ingen adgang

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura er skrevet som lærebog og bør kun bruges som sådan. Den sigter på dels at indføre læserne i fagets overordnede problemstillinger og dels at give dem den hånds-rækning til forståelse af detaljerne, som giver dem den lettest mulige adgang til vældet af mere udførlig litteratur samt retspraksis på om-rådet.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst