Statsforfatningsret (5. udg.)

Forfatter:
Peter Germer
Search for other papers by Peter Germer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne fremstilling af dansk statsforfatningsret er beregnet på at skulle an-vendes som lærebog for juridiske universitetsstuderende. Det er samtidig en retsvidenskabelig udredning med et bredere sigte. Fremstillingen er en ajourføring af Statsforfatningsret, 4. udgave, der ud-kom i 2007. Den nye udgave er udarbejdet efter stort set samme retnings-linjer som de fire tidligere udgaver.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid