Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder (3. udg.)

Forfatter:
Mogens Johannsen
Search for other papers by Mogens Johannsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis. Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevante bilag.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid