Sociale medier i ansættelsesretten (1. udg.)

Forfatter:
Kia Dollerschell
Search for other papers by Kia Dollerschell in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen behandler de mange forskelligartede problemstillinger, der relaterer sig til blandt andet medarbejderens adfærd på sociale medier, loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, den generelle ytringsfrihed og tavshedspligt samt spørgsmålet om indførelse af kontrolforanstaltninger. Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverens e-mailkonti og internet samt arbejdsgivers reaktionsmuligheder overfor medarbejderens krænkelser, behandles separat. Sociale medier spiller i dag en central rolle i de fleste ansættelsesforhold, og giver såvel medarbejderen som arbejdsgiveren en fornyet dimension af juridiske udfordringer, som parterne og deres rådgivere skal forholde sig til. Sociale mediers betydning for ansættelsesforholdet sætter de nuværende arbejdsretlige discipliner i et nyt lys, og tvinger parterne og deres rådgivere til at indgå i et bredt spektre af overvejelser inden for de forskellige ansættelsesretlige love og retsgrundsætninger. "Sociale Medier i Ansættelsesretten" er tiltænkt såvel advokater, øvrige jurister samt praktikere, der beskæftiger sig med ansættelsesret.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid