Undergrundsloven med kommentarer (1. udg.)

Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund

Forfatter:
Bo Sandroos
Search for other papers by Bo Sandroos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

»Undergrundsloven med Kommentarer« er den første samlede fremstilling af reglerne i lov om Danmarks undergrund udgivet i lovkommentarform. Det har været hensigten at samle den nyeste viden om undergrundsloven i form af forarbejder, administrativ praksis og juridisk litteratur.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid