Arbejdsretten Gennem 100 år Bind 2 (1. udg.)

1964-2010

Forfatter:
Niels Waage
Search for other papers by Niels Waage in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle mulige samfundsmæssige problemstillinger, og kan ofte føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. På den måde afspejler de den samfundsmæssige udvikling og udgør dermed en del af Danmarkshistorien.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid