Patentloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Nicolai Lindgreen
Search for other papers by Nicolai Lindgreen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Schovsbo
Search for other papers by Jens Schovsbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jesper Thorsen
Search for other papers by Jesper Thorsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder, hvad enten de er optaget af at beskytte egne opfindelser gennem udtagelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder. Bogen fokuserer på dansk patentret , dvs. de regler i Patentloven, der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder. Dansk Patentret sættes dog ind i europæiske og internationale sammenhænge, da fx europæiske patenter kan sættes i kraft og dermed håndhæves i Danmark. "Patentloven med kommentarer" tilbyder en sjælden gennemgang af den danske patentlov og samler dansk lovregulering sammenholdt med praksis og regulering i europæisk og international sammenhæng.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid