Offentlig-privat samarbejde (1. udg.)

Forfattere:
Tobias Indén
Search for other papers by Tobias Indén in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Karsten Naundrup Olesen
Search for other papers by Karsten Naundrup Olesen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Offentlig-privat samarbejde - ofte omtalt som OPS - er samarbejde mellem en offentlig og en privat part om at udføre en opgave, som den offentlige part ønsker løst. At offentlige og private parter indgår i samarbejder, er ikke nyt, men omfanget af samarbejde er stigende både i kvantitet og i kompleksitet. Dette, i kombination med en stigende regulering med mulig virkning for OPS, betyder, at der i de senere år er opstået et øget behov for at forholde sig til de juridiske aspekter af OPS. OPS er en aktivitet, der går på tværs af traditionelle juridiske fagopdelinger. Således kan blandt andet udbudsret, skatteret, kontraktret ogstafferet være involveret i det konkrete samarbejde. Denne bog behandler en lang række juridiske problemer, der vurderes at være centrale i forbindelse med OPS. Der skabes herved et overblik over de juridiske aspekter ved OPS, og der fremkommer forslag til, hvordan de skal håndteres.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid