Kapitel 2. Løfter og kontrakter

i Almindelig kontraktsret (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst