Forvaltningspersonalet (3. udg.)

Forfatter:
Karsten Revsbech
Search for other papers by Karsten Revsbech in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelse mv. og disciplinære sanktioner.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid