E-Handelsret (3. udg.)

Forfattere:
Ruth Nielsen
Search for other papers by Ruth Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Søren Sandfeld Jakobsen
Search for other papers by Søren Sandfeld Jakobsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"E-handelsret" giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave bredere i lyset af, at udviklingen har vist, at andre retskilder spiller en mindst lige så stor rolle i forbindelse med e-handel. Et eksempel herpå er de immaterialretlige regler, navnlig ophavsretten, og et særskilt kapitel herom er nu indarbejdet i bogen. Bortset herfra er strukturen fra de tidligere udgaver fastholdt, således at bogen omhandler e-handelsrettens kilder, fri bevægelighed for e-handel i det indre marked, online markedsføring, elektroniske kontrakter, formidleransvar, persondatabeskyttelse og håndhævelse. Der er fortsat særligt fokus på de EU-retlige regler på området og samspillet mellem disse og dansk ret.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid