Fængsler og menneskerettigheder (1. udg.)

Forfattere:
Hans Jørgen Engbo
Search for other papers by Hans Jørgen Engbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Peter Scharff Smith
Search for other papers by Peter Scharff Smith in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik, man kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også sine menneskerettigheder? I den vestlige verden har spørgsmålet været genstand for intensiv diskussion i de sidste mere end 200 år. Højesteret i staten Virginia i USA karakteriserede i 1871 ganske enkelt de indsatte som "statens slaver", men i tiden efter den anden verdenskrig er der opstået udbredt enighed om, at frihedsberøvede bør beholde de fleste af deres rettigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålet stadig omtvistet og kontroversielt og indsattes rettigheder udfordres fra mange sider.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid