Klimaændringer i juridisk perspektiv (1. udg.)

Forfattere:
Marlene Hannibal
Search for other papers by Marlene Hannibal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Søren Stenderup Jensen
Search for other papers by Søren Stenderup Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Holm Larsen
Search for other papers by Peter Holm Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Ellen Skodborggaard
Search for other papers by Ellen Skodborggaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Klimaændringerne har gennem de seneste år indtaget stadig mere plads på den offentlige dagsorden, og som borgere oplever vi oftere kraftige regnskyl eller egentlig monsterregn. Alle danske kommuner vil i deres fremtidige planlægning skulle tage hensyn til, at der sker ændringer i klimaet med bl.a. øgede nedbørsmængder, forhøjet grundvandsstand og forhøjet havvandsstand. Denne bog er den første samlede fremstilling af de regelsæt, der regulerer håndteringen af de udfordringer, som klimaændringerne giver anledning til. Udover en gennemgang af det samlede regelsæt, der gælder for håndteringen af forøgede nedbørsmængder, grundvandsstigninger og havvandsstigninger, indeholder bogen en gennemgang af spørgsmål, som i praksis giver anledning til tvivl. Bogen henvender sig til teknikere og jurister i kommunerne såvel som praktikere i spildevandsforsyningsselskaberne samt rådgivere, der arbejder på forsyningsområdet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid