Straffesagens gang (5. udg.)

Forfatter:
Gorm Toftegaard Nielsen
Search for other papers by Gorm Toftegaard Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Straffesagens gang, der hermed foreligger i en udvidet 5. udgave, er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglerne om politiets efterforskning, tiltalerejsningen og sagernes behandling ved domstolene. Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog så også andre kan følge fremstillingen. Omfattende henvisninger til retspraksis og et udførligt stikordsregister gør den desuden velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid